กลับมาที่เว็บไซต์นี้?

เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
(เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies)ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies (หน้าต่างใหม่)
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์หน้าคนติดอยู่ นั่นคือ อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น
ลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ?

คุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ

สวัสดีค่ะ/ครับ

กรุณาสมัครสมาชิกใหม่หากคุณมาที่เป็นครั้งแรกเพื่อที่คุณจะสามารถ เข้าไปยังบทเรียนต่างๆได้ในแต่ละรายวิชาและรหัสผ่านที่สมัครเข้ามาใหม่คุณควรที่จะจำมันไว้ จนกว่าจะได้เป็นสมาชิกแล้ว
กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. กรุณาอ่านคู่มือการสมัครสมาชิก คู่มือการสมัคร
  2. กรอกแบบฟอร์ม สมัครสมาชิกใหม่
  3. เมื่อสมัครเรียบร้อยแจ้งอาจารย์ประจำวิชาเพื่อทำการยืนยันในการเข้าเรียน
  4. เมื่ออาจารย์ประจำวิชายืนยันแล้ว ให้นักเรียนนักศึกษานำรหัสที่สมัครไว้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
  5. เลือกรายวิชาที่ต้องการเข้าไปเรียน
  6. ถ้าหากมีการถามให้ใส่รหัสในการเข้าเรียน ให้กรอกรหัสที่อาจารย์ประจำวิชาแจ้งไว้
  7. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ผู้ดูแลระบบ
  8. นับจากนี้คุณสามารถเข้าไปศึกษาและทำกิจกรรมในแต่ละรายวิชาได้ โดยครั้งต่อไปเพียงแต่ใส่ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password)จากหน้านี้